σκηπτούχος

σκηπτούχος
-ο / σκηπτοῡχος, -ον, ΝΜΑ, και δωρ. τ. σκαπτοῡχος Α
αυτός που φέρει σκήπτρο ή ράβδο ως ένδειξη εξουσίας, ηγεμόνας
μσν.
(στο Βυζ.) προσωνυμία τού αυτοκράτορα («σκηπτοῡχε Κομνηνόβλαστε, κάρτιστε κοσμοκράτωρ», Πρόδρ.)
αρχ.
1. το αρσ. ως ουσ. ὁ σκηπτοῡχος
α) ανώτερος αξιωματούχος στην περσική αυλή, ο οποίος ήταν, συνήθως, ευνούχος
β) επιστάτης στην Έφεσο
γ) ηγεμονίσκος στη Σκυθία
2. φρ. «θεῶν σκηπτοῡχος»
α) η Αφροδίτη
β) ο Αρης.
[ΕΤΥΜΟΛ. < σκῆπτον «σκήπτρο», που μαρτυρείται μόνο στον δωρ. τ. σκᾶπτον (πρβλ. σκαπτοῦχος) + -οῦχος* (< ἔχω)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • σκηπτοῦχος — bearing a staff masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκηπτοῦχον — σκηπτοῦχος bearing a staff masc/fem acc sg σκηπτοῦχος bearing a staff neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκηπτοῦχε — σκηπτοῦχος bearing a staff masc/fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκηπτοῦχοι — σκηπτοῦχος bearing a staff masc/fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκηπτούχοιο — σκηπτοῦχος bearing a staff masc/fem/neut gen sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκηπτούχοις — σκηπτοῦχος bearing a staff masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκηπτούχους — σκηπτοῦχος bearing a staff masc/fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκηπτούχων — σκηπτοῦχος bearing a staff masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκηπτούχῳ — σκηπτοῦχος bearing a staff masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σκαπτοῦχον — σκᾱπτοῦχον , σκηπτοῦχος bearing a staff masc/fem acc sg (doric) σκᾱπτοῦχον , σκηπτοῦχος bearing a staff neut nom/voc/acc sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”